Vil du vide mere eller tegne P-abonnement?


Kontakt vores P-administrator Liselotte Christoffersen hos Newsec Datea på telefon 86 75 63 17 eller mail lch@newsec.dk 

Alle priser nævnt på denne side er inkl. moms

På kontoudtog og lignende står betaling for parkering hos Scandinavian Center med teksten "I/S af 23.12.1991" - som er navnet på selskabet bag centeret.
 


Scandinavian Center råder over næsten 1.000 P-pladser på åbne pladser ved centeret eller i vores P-kælder. P-anlægget er døgnåbent med vagt alle 24 timer.

Du kan parkere overalt i P-anlægget med betaling ved parkeringens ophør.

Der afregnes med 5 kr. pr. påbegyndt 15 minutter - dette svarer til 20 kr. pr. time
Maks pris pr døgn er 250 kr.

--------------------

Faste brugere af P-anlægget kan abonnere på:

   P-kort med adgang til P-kælder og de udvendige pladser ved Sonnesgade.
   Pris 900 kr. pr. måned.

   Mindste bindingsperiode er 3 måneder og opkrævningen sker kvartalsvis.

P-kortet kan bruges af een bil, alle ugens dage, døgnet rundt. Det giver ikke ret til en fast P-plads, man holder blot hvor man ønsker det.